Nieuwsbrief

Schrijf u in en blijf op de hoogte!


In 2014-2015 verscheen het eerste Basisschool Magazine van uitgeverij SWP. Het is een verzameling inzichten, ervaringen, onderzoeksresultaten en visies van uiteenlopende deskundigen op onderwijsgebied die probeert de stand van zaken weer te geven. ‘Probeert’, want de stand van zaken is zo breed en zo veelomvattend dat een allesomvattende weergave een onleesbaar en onhanteerbaar jaarmagazine zou opleveren.

Pedagoog Bas Levering, Frank Studulski, deskundige op het gebied van brede school en jeugdbeleid, Tineke Verdoes, remedial teacher en deskundig op het gebied van beelddenken, Angelique van der Pluijm, onderwijsdeskundige en pedagoog, Margit Grevelt, mediator, Nathalie van Kordelaar en Mirjam Zwaan, orthopedagogen en nog veel meer deskundigen informeren u, stellen vragen, laten ontwikkelingen zien, proberen in de toekomst te kijken.

Dit levert een breed palet op aan feiten, meningen, overwegingen en handreikingen dat niet een twee drie op te nemen is. Dat hoeft ook niet. Het is de bedoeling dat het Jaarmagazine een keer per jaar gaat verschijnen, u kunt het dus regelmatig weer oppakken totdat de volgende editie verschijnt.

Het magazine biedt ook een overzicht van uitgaven op onderwijsgebied van uitgeverij SWP die voor een groot deel gericht zijn op leerlingen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Nieuwe initiatieven op dit gebied, een onderbouwde aanpak die werkt, een handreiking voor het omgaan met ouders, een coachingstraject veiligheid op school, zijn welkom. Heeft u uitgewerkte ideeën, deel ze met ons zodat we kunnen bekijken of een brede verspreiding mogelijk is.

Alvast het jaarmagazine 2016-2017 aanvragen?
Dat kan via dit formulier. Het magazine zal in november 2016 verschijnen.

Basisschool magazine

Basisschool magazine