Nieuwsbrief

Schrijf u in en blijf op de hoogte!


In november is het tweede Basisschool Magazine van uitgeverij SWP verschenen. Hierin vind je artikelen die onder andere ingaan op gedragsvraagstukken, pedagogiek en talentontwikkeling. De verbindende rode draad zou je 'het welbevinden van leerlingen' kunnen noemen.

Wat kunt u verwachten van het nieuwe nummer?
Regelmatig heb je als leerkracht te maken met ‘te snel, te vaak en te heftig reagerende leerlingen’. Juliette Liber (cognitief gedragstherapeut) onderzoekt waar dat gedrag vandaan komt en wat je ermee of eraan kunt doen. Soms komt dat gedrag voort uit trauma’s die kinderen al vroeg in hun leven hebben opgelopen. Met de komst van de talloze vluchtelingkinderen is dit nog actueler geworden. Leony Coppens (orthopedagoog) gaat in op traumasensitief lesgeven dat begint met het herkennen en erkennen van de gevolgen van trauma.
Regie versterken in het onderwijs is het onderwerp van Elena Carmona van Loon (orthopedagoog). Zij stelt dat het belangrijk is niet te grote doelen te kiezen wanneer je doelgericht met leerlingen wilt werken aan vaardigheden maar beter stap voor stap toe kunt werken naar die doelen. In Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) zijn kinderen nooit te jong voor rekenen en wiskunde. Ze leren door deel te nemen aan betekenisvolle activiteiten. Niko Fijma (onderwijsontwikkelaar) en Ester van Oers (intern begeleider) laten zien hoe dat gaat.
Saskia van Oenen (docent lectoraat Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding) belicht de vraag of lessen in 3D-printen en Digitale techniek de onderzoekende en creatieve geest losmaken. ‘Onderpresteren is niet voorbehouden aan hoogbegaafden’, leer de leerling en zijn (hoog)begaafdheid kennen, zo stellen Mariken Althuizen (onderwijsontwikkelaar en ervaringsdeskundige), Esther de Boer (docente en specialist hoogbegaafdheid) en Nathalie van Kordelaar (orthopedagoog). Aandacht voor kinderen en tijd voor betekenisvolle interactie is waar het om gaat in het kleuteronderwijs, vindt Annerieke Boland (Lector Jonge Kind, Hogeschool iPabo, Amsterdam/Alkmaar). Muziekonderwijs staat momenteel in de spotlights. Jeroen Schipper (muziekdocent, schrijver/componist) sluit af en legt uit dat een goed lied zichzelf zingt.

Laat u weer informeren en inspireren door deze boeiende verzameling onderwijsartikelen!


Het jaarmagazine 2016-2017 aanvragen?
Dat kan via dit formulier. Op = op!

Basisschool magazine

Basisschool magazine