BasisschoolMagazine werd drie maal in de periode 2015-2017 uitgebracht in oplages van 15000 exemplaren. 

Een nieuwe editie is in voorbereiding voor 2024!

Het is een inhoudelijk tijdschrift bedoeld als kennisontwikkeling en informatievoorziening gericht op docenten, IB'ers, RT'ers over didactiek, de ontwikkeling van kinderen, opinie en discussie.

 

 

 

Basisschool magazine

Basisschool magazine

Basisschool magazine