8 november: Kindcentrumcongres

De 16e editie van het Kindcentrumcongres op 8 november 2023 is het congres voor professionals in kinderopvang, BSO en primair onderwijs. Het congres biedt inhoudelijke en inspirerende lezingen voor zowel pedagogisch medewerkers, leerkrachten en coördinatoren als de managers en directies. Iedere professional die werkt met kinderen in kinderopvang, onderbouw, bovenbouw en speciaal onderwijs kan zijn of haar hart ophalen en kennis vergaren om toe te passen in eigen klas of groep.
8 november: Kindcentrumcongres

Er zijn dit jaar twee thema's die los en samen worden gepresenteerd. Een kansrijke IKC én een inclusief kindcentrum. Viijf plenaire inleidingen en 16 deelthema's komen aan bod in het sffervolle theater't Spant in Bussum.

Kijk voor alle programma-informatie op kindcentrumcongres.nl